Иновации

Оригиналност

Креативност

Въображение

 

Римекс

Римекс предлага високо-скоростен Интернет и Качествена Телевизия. Услугите са на конкурентни цени и се предлагат на територията на гр. Враца

Покритие

 О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

Р И М Е К С ООД

 

Гр. Враца, ул. Димитраки Хаджитошин 22

 

 

 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

 

съобщава

 

 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на „ Подземна оптична кабелна линия Враца – Згориград” за предоставяне на високоскоростен оптичен интернет и цифрова кабелна телевизия на жителите на с. Згориград.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

 

 

За контакти – РИМЕКС ООД, ул. Димитраки Хаджитошин 22,

 

офис Римекс ООД, тел: 092 621536

 

/лице, адрес, телефон/

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Приложение:

 

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

rimex

1.09.2015 г.

"Онлайн е новият ни сайт"

Още

hd

  От 01.09.2017 г. каналите: Film Box Extra HD, Film Box Plus HD,  Fast & Fun Box HD, Docu Box HD, Gametoon HD, Fight Box HD и още 20 HD програми ще бъдат предоставяни в отделен пакет към ТВ услугата ни.

Цена на пакета HD – 2,00 лв. При нужда, предоставяме CA модул срещу депозит. За повече информация на телефоните ни и на място в офисите ни.

 

rimex

4.03.2015 г.

От днес имаме нови скорости на promo, home и faster: promo 50mbps 15.00 лв.
promo+tv 60mbps 28.00 лв.
home 70mbps 20.00 лв.
home+tv 80mbps 33.50 лв.
faster 90mbps 24.00 лв.
faster+tv 100mbps 36.00 лв.
И разбира се - без разделяне на "български" и "международен" интернет.

Още

За контакти

+359(92)621536

+359(88)7203132

office@rimex-ltd.com

Адрес

street
ул.Димитраки Хаджитошин 22
city
3000 Враца
country
България

Работно Време

Monday - Friday
Понеделник-Петък
09:00 - 23:00
09:00 - 23:00
Sunday - Saturday
Събота-Неделя
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00