Иновации

Оригиналност

Креативност

Въображение

 

Римекс

Римекс предлага високо-скоростен Интернет и Качествена Телевизия. Услугите са на конкурентни цени и се предлагат на територията на гр. Враца

Покритие
  • * Минимален срок за използване - една година от датата на активиране. При спиране на услугите за повече от 3 дни услугата губи валидност.

Потребителите използващи предоставяните от нас услуги „Достъп до Интернет“ и „Телевизия“ сключват договор, който влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договорът започва да тече от датата на активиране на услугите и има първоначален срок на действие от една година. Договорът се подновява автоматично за нов период със същата продължителност, ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-късно един месец преди изтичането. Самото активиране на услугите се исвършва в рамките на 5 работни дни от датата на заявката.

За контакти

+359(92)621536

+359(88)7203132

office@rimex-ltd.com

Адрес

street
ул.Димитраки Хаджитошев 22
city
3000 Враца
country
България

Работно Време*

Каса
Каса:
Monday - Friday
Понеделник-Петък: 09:00 - 19:00
Saturday
Събота: 10:00-17:00
Sunday
Неделя: Почивен ден
Поддръжка
Поддръжка:
Monday - Friday
Понеделник-Петък: 09:00-22:30
Sunday - Saturday
Събота-Неделя: 10:00-22:30
пояснение
* в сила от 01.09.2022 г.