Иновации

Оригиналност

Креативност

Въображение

 

Римекс

Римекс предлага високо-скоростен Интернет и Качествена Телевизия. Услугите са на конкурентни цени и се предлагат на територията на гр. Враца

Покритие

Римекс ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-6037-C01.

proekt_BG16RFOP002-2.089-6037-C01

Римекс ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-7294-C01.

Screenshot 20200813 215155

За контакти

+359(92)621536

+359(88)7203132

office@rimex-ltd.com

Адрес

street
ул.Димитраки Хаджитошин 22
city
3000 Враца
country
България

Работно Време

Monday - Friday
Понеделник-Петък
09:00 - 23:00
09:00 - 23:00
Sunday - Saturday
Събота-Неделя
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00