Иновации

Оригиналност

Креативност

Въображение

 

Римекс

Римекс предлага високо-скоростен Интернет и Качествена Телевизия. Услугите са на конкурентни цени и се предлагат на територията на гр. Враца

Покритие

Услуги

Достъп до Интернет Пространството - услуга разработена за частни и бизнес клиенти. Аналогова и Цифрова телвизия. Пакетни услуги, включващи Интернет и Телевизия . 

Условия

Клиентите ни сключват едногодишен договор, който влиза в сила от датата на активиране на услугите. Услугите се пускат в рамките на 5 работни дни от подписване на договора.

Покритие

Телевизия: цялата жилищна част на Враца. Интернет: цялата територия на Враца (това включва жилищната част на града и Източна промишлена зона, Западна промишлена зона и Индустриална зона)

rimexРимекс ООД е създадена през септември 2000 г. Основните ни дейности са доставка на интернет и кабелна телевизия, изграждане и поддръжка на кабелни и безжични мрежи, продажба и ремонт компютри и периферия. От 2008 г. сме член на RIPE. От 2011 г. имаме собствен политематичен телевизионен канал - Римекс ТВ

Потребителите използващи предоставяните от нас услуги „Достъп до Интернет“ и „Телевизия“ сключват договор, който влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договорът започва да тече от датата на активиране на услугите и има първоначален срок на действие от една година. Договорът се подновява автоматично за нов период със същата продължителност, ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-късно един месец преди изтичането. Самото активиране на услугите се исвършва в рамките на 5 работни дни от датата на заявката.

Параметри на мрежата: Римекс използва Мрежата съгласно следните мрежови протоколи, действащи на физическия, каналния и мрежовия слоеве на OSI модела, стандартизиран от Международната организация по стандартизация (ISO): ATM, Frame relay, IP, Ethernet, PPP, HDLC. При предоставяне на услугите чрез Мрежата се използват следните интерфейси: Ethernet, FastEthernet- IEEE 802.3; RS232- синхронен и асинхронен режим, V.35/V.36; X.21;E1,E3- ITU, G.703, G.751;

За контакти

+359(92)621536

+359(88)7203132

office@rimex-ltd.com

Адрес

street
ул.Димитраки Хаджитошев 22
city
3000 Враца
country
България

Работно Време*

Каса
Каса:
Monday - Friday
Понеделник-Петък: 09:00 - 19:00
Saturday
Събота: 10:00-17:00
Sunday
Неделя: Почивен ден
Поддръжка
Поддръжка:
Monday - Friday
Понеделник-Петък: 09:00-22:30
Sunday - Saturday
Събота-Неделя: 10:00-22:30
пояснение
* в сила от 01.09.2022 г.